diensten tarieven contact
 

DienstenTolk / vertaler;

Tolk- en vertaaldiensten in volgende combinaties:

Bosnisch, Servisch, Kroatisch, Montenegrijns, (Joegoslavisch), Albanees, Macedonisch >< Nederlands.

*********************************************************************************************************************************************************
VERTALINGEN:

Ik sta u graag bij met raad en daad voor alle vragen en zorg voor de vertaling van de hoogste kwaliteit.

Mijn kennis en ervaring door de jaren heen, maakt dat ik breed georiënteerd ben.
Ik verzorg beëdigde vertalingen van Bosnische, Kroatische, Servische, Montenegrijnse, Albanese, Macedonische en Nederlandse officiële documenten zoals: geboorteakten, huwelijksakten, koopakten, huurakten, hypotheekakten, scheidingsakten, gerechtelijke akten, overlijdensakten, getuigschriften, etc., maar ook niet-beëdigde vertalingen in de volgende vakgebieden: economie, marketing, elektronica, landbouw en visserij, logistiek en transport, mechanische industrie, milieutechnologie, recht en wetgeving, ruimtelijke ordening, toerisme, voedseltechnologie, fiscale documenten, geneeskunde en farmacie, overheidsdocumenten, ICT-gerelateerde stukken, etc. 

Alle vertalingen worden nagelezen en zo nodig gecorrigeerd door een 'native speaker'.


*********************************************************************************************************************************************************

TOLKEN:
De vormen van tolkdiensten die ik verricht zijn als volgt te onderscheiden:

Gesprekstolken
Een gesprek wordt zin voor zin vertaald vanuit de taal van spreker A naar de taal van spreker B en omgekeerd. Bij deze vorm word ik meestal ingezet bij onderhandelingen, politieverhoren, bedrijfsbezoeken etc.

Consecutief tolken
Tijdens een voordracht maak ik aantekeningen, vervolgens geef ik de inhoud getrouw weer. Hierbij moet u denken aan commissievergaderingen of presentaties in beperkte kring.

Simultaan tolken
Bij simultaan tolken ben ik aan het vertalen terwijl de spreker aan het woord is. De toehoorders kunnen de vertaling volgen via een headset. Bij een beperkt aantal toehoorders kan voor een fluister tolk worden gekozen.

Telefonisch tolken
Bij telefonisch tolken maak ik gebruik van een telefoon met luidspreker. Telefonische tolkdiensten zijn zeer efficiënt en u kunt hiervan gebruik maken 24 uur per dag en 7 dagen per week.


*********************************************************************************************************************************************************
 
beëdigde tolk, veraler

-